To ciekawość innych ludzi oraz możliwość wymiany doświadczeń popycha nas do korzystania z Internetu wynika z sondażu Zn@jomość w sieci przeprowadzonego przez PBI.

Wynika z niego również, że internauci chętnie zawierają oraz pozytywnie oceniają wirtualne kontakty.
PBI spytało również o pozytywne doświadczenia, które są wynikiem nawiązania znajomości przez internet. Dziewięciu na dziesięciu internautów spośród tych zawierających wirtualne znajomości, deklaruje, że dzięki internetowi poznało ciekawych ludzi. Niemal połowa rozwinęła swoje zainteresowania (48 proc.), dokonała transakcji zakupu bądź sprzedaży (47 proc.) oraz spędziła miło czas na spotkaniach (46 proc.). Dzięki znajomościom zawartym przez sieć 17 proc. znalazło pracę, a 16 proc. nawiązało kontakty biznesowe. Ponad 12 proc. odpowiadających znalazło w sieci swojego życiowego partnera.

47% procent internautów zadeklarowało, że poznało znajomych przez serwis społecznościowy, 41% – na internetowych forach dyskusyjnych, a 39% na czatach. Co istotne aż 70% respondentów uważa zarówno znajomych ze świata wirtualnego jak i z reala za równie interesujących.

Badanie na zlecenie PBI zrealizował IMAS International na próbie 503 internautów w wieku 18-54 lata. Pytania zadano w ramach badania Omnibus Online w dniach 14-18 sierpnia 2009.

Zosia